صفحه اول ثبت نام جستجو اعضاي سايت از ديگر سايت ها بانك اطلاعات معلم ها تماس با ما
سوالات امتحان نهایی عربی 3 ، سوالات امتحان نهایی حسابان سوم ریاضی ، سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال ، سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال ، سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ، سوالات امتحان نهایی هندسه 2 ، سوالات امتحان نهایی انگلیسی 3 ، سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 ، سوالات امتحان نهایی شیمی 3 ، سوالات امتحان نهایی زیست شناسی 2 ، سوالات امتحان نهایی زبان فارسی 3 سوم دبیرستان ، سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی 3، سوالات امتحان نهایی ریاضی 3 سوم تجربی ، سوالات امتحان نهایی زمین شناسی ، سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان سوم انسانی ، سوالات امتحان نهایی جغرافی 2 سوم انسانی ، سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 2 سوم انسانی ، سوالات امتحان نهایی آرایه های ادبی ، سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق ، سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی : قرآن ، املا و انشا ، دینی ، علوم سوم راهنمایی ، جغرافیا ، آمادگی دفاعی ، اجتماعی ، تاریخ ، حرفه و فن ، عربی ، انگلیسی و ریاضی کلاس سوم راهنمایی // نمونه سوال امتحانی کلاس اول دبیرستان : ریاضی 1 ، دین و زندگی 1 , انگلیسی 1 ، شیمی 1 ، اجتماعی 1 ، زبان فارسی 1 ، علوم زیستی و بهداشت ، فیزیک 1 ، عربی 1 ، ادبیات فارسی 1 // سوالات امتحانی کلاس دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی : ریاضی 2 ، شیمی 2 ، فیزیک 2 ، هندسه 1 ، عربی 2 ، آمادگی دفاعی ؛ زیست شناسی 1 // سوالات امتحانی پیش دانشگاهی رشته ریاضی تجربی انسانی :ریاضیات گسسته ، هندسه تحلیلی و جبر خطی ، حساب و دیفرانسیل و انتگرال ، شیمی پیش دانشگاهی ، فیزیک پیش دانشگاهی ، معارف اسلامی ، زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی ، علوم زمین ، ریاضیات عمومی پیش دانشگاهی زبان فارسی و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
  ورود به سايت
نام كاربري
رمز ورود
       
عضويت ويژه
عضويت عادي
رمز عبور را فراموش كرده ام
  جدید ترین اخبار بورس و بیمه
  اخبار علمی
صفحه اول -- كلاس مجازی -- دوم راهنمايي
چاپ اين صفحه   افزودن به علاقه مندي ها   لينك rss   ايجادكلاس مجازي شخصي
آموزش درس به درس زبان انگليسي دوم راهنمايي

درس اول
دستور زبان رنگ ها  دستور زبان

دستور زبان يا گرامر اين درس در مورد رنگ ها مي باشد. در اين درس شما مي آموزيد كه چگونه رنگ چيزي را بپرسيد يا اگر رنگ چيزي از شما پرسيده شود چگونه پاسخ بدهيد. به نكات زير توجه كنيد.    نكته ها :
1 – كلمه اي كه رنگ را بيان مي كند مانند يك صفت قبل از اسم آورده مي شود مانند :

Red car اتومبيلِ قرمز
White bag كيفِ سفيد
This is a red car. اين يك اتومبيلِ قرمز است
That is a white bag. آن يك كيفِ سفيد است
These are red cars. اين ها اتومبيل هاي قرمز هستند
Those are white bags. آن ها كيف هاي سفيد هستند
   2 – بعد از فعل هاي is و are نيز مي توان به صورت زير رنگ را بيان كرد.

This car is red. اين اتومبيل ، قرمز است.
That bag is white. آن كيف ، سفيد است.
These cars are red. اين اتومبيل ها، قرمز هستند
Those bags are white. ‌آن كيف ها ، سفيد هستند
   3- براي پرسيدن رنگ چيزي از عبارت what colour is براي حالت مفرد و از عبارت what colour are براي حالت جمع در ابتداي جمله استفاده مي كنيم

What colour is this car? اين اتومبيل چه رنگي است؟
What colour are these cars? اين اتومبيل ها چه رنگي هستند؟
   4 – شما با رنگ هاي زير آشنا هستيد.

Black سياه
white سفيد
Red قرمز
Blue آبي
Green سبز
yellow زرد
Brown قهوه اي
   تمرين
1 – جملات زير را كامل كنيد.

Those are ……..

This is ………..


پاسخ :
This is a red fish.
Those are white shoes.
   2 – پاسخ دهيد :

What colour are these pencils?
They are red.
   3 - جملات زير را با what colour سؤالي كنيد.

That shirt is yellow.
What colour is this shirt ?

Those apples are green.
Whtat colour are these apples?
 

درس دوم
دستور زبان There is ‌و There are  دستور زبان

دستور زبان يا گرامر اين درس مربوط به عبارت هايي است كه با There is ‌و There are شروع مي شوند. همچنين شما در اين درس مي آموزيد كه چگونه اين عبارت ها را منفي و سؤالي كنيد.    نكته ها :

1 – عبارت There is به معناي «وجود دارد» براي حالت مفرد مي باشد.
عبارت There are به معناي «وجود دارند» براي حالت جمع مي باشد.
يك كتاب روي ميز وجود دارد.

There is a book on the table.

پنج كتاب روي ميز وجود دارند

There are five books on the table.    2 - براي سؤالي كردن عبارت هايي كه با There is يا There are شروع مي شوند، بايد از Is there و There are و Are there در ابتداي جمله استفاده كنيم.

آيا يك كتاب روي ميز وجود دارد؟

Is there a book on the table?

آيا پنج كتاب روي ميز وجود دارد؟

Are there five books on the table?

   3 – براي منفي كردن اين عبارت ها از There isn’t و There aren’t استفاده مي كنيم.  تمرين :
1- با توجه به تصاوير و با استفاده از There is / are جملات كامل بنويسيد.

There are three oranges in the basket.

There is a soldier in this picture.    2 - براي پاسخ هاي داده شده سؤال مناسب بسازيد.

Yes , there is a teacher in the classroom.
It there a teacher in the classroom?

Yes, there are many books in the library.
Are there many books in the library?
   2- پاسخ كوتاه و كامل بدهيد .

Is there a taxi in the street?
No, there isn’t. There isn’t a taxi in the street.

Are there twenty students in the classroom?
No, there aren’t . There aren’t twenty students in the classroom.
 

درس سوم
دستور زبان درباره صفت ملكي  دستور زبان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره «صفت ملكي» مي باشد. «صفت ملكي» كلمه اي است كه قبل از اسم مي آيد و مالكيت را بيان مي كند. شما در اين درس با s آپاستروف يا s نيز آشنا مي شويد.    نكته ها :
1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صيغه هاي جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)
   اين صفات ملكي قبل از اسم مي آيند و مالكيت آن شيء را بر انسان بيان مي كنند. مانند:

My car اتومبيل من
Her watch ساعت او
Our teacher علم ما
Their house خانه آنها
   2- حالت ديگر بيان مالكيت استفاده از s مي باشد. s مالكيت به اسم شخص مي چسبد و بعد از آن نام شيء مورد نظر آورده مي شود. مانند :

Alis book كتابِ علي
Minas father پدر مينا
   3 – هرگاه بخواهيم بپرسيم چيزي مال چه كسي است از كلمه whose در آغاز جمله استفاده مي كنيم. به اين ترتيب كه ابتدا whose سپس نام شيء مورد نظر و سپس فعل is يا are و سپس ضمير آن شيء را مي آوريم. مانند :

Whose car Is that ? آن اتومبيل مال چه كسي است
car شي
is فعل كمكي
that ضميرشي


Whose books are those? آن كتاب ها مال چه كسي است ؟
   تمرين
1 – درجاي خالي صفت ملكي مناسب به كار ببريد.

1) Mr Amini has a car …….car is blue.
پاسخ : his
2) Minas brother has a bag ……bag is brown.
پاسخ : his
3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
پاسخ : their – their
   2- براي پاسخ هاي داده شده، با استفاده از كلمه پرسشي whose سؤال بسازيد.

1)………………? My shoes are black.
Whose shoes are black? پاسخ :


2) ……………? Alis jacket is brown.
Whose jacket is brown? پاسخ:
   3 – با استفاده از صفت ملكي يك جمله جديد بسازيد.

1) They have a ball. It is white.
Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.
Our car is red. پاسخ : 

  درس چهارم
دستور زبان درباره ساعت  درس چهارم
دستور زبان

اين درس بيشتر درباره ساعت و نحوه پرسيدن ساعت و چگونگي پاسخ دادن در ساعت هاي مختلف مي باشد.    نكته ها :

1 – براي پرسيدن ساعت از عبارت ?what time is it استفاده مي شود كه معني آن «ساعت چند است؟» مي باشد.    2 – اگر در پاسخ ساعت كامل باشد يعني بدون دقيقه و ثانيه باشد . مي گوييم :

Its one oclock ساعت يك است
Its twelve oclock ساعت دوازده است
   3- اگر ساعت کامل نباشد يعني دقيقه داشته باشد مي توان به دو صورت آن را خواند.

روش اول اين است که بعد از Its ابتدا ساعت و سپس دقيقه را بگوييم مثلا ًاگر ساعت پنج و بيست دقيقه باشدمي گوييم:

its five twenty


روش دوم اين است كه بگوييم بيست دقيقه از پنج گذشته است:

Its twenty minutes past five    4 – اگر 15 دقيقه ( يك ربع) از ساعت گذشته باشد يا به ساعت مانده باشد مي توان در بيان ساعت از كلمه a quarter يعني يك ربع استفده كرد.

مثلاً اگر ساعت دو و پانزده دقيقه باشد. مي گوئيم :
: ساعت يك ربع گذشته از دو است.

Its a quarter past two.

اگر ساعت پانزده دقيقه مانده به دو باشه مي گوييم :
ساعت يك ربع مانده به دو است

Its a quarter to two.    5 – اگر 30 دقيقه (نيم ساعت) از ساعت گذشته باشد يا به ساعت مانده باشد مي توان در بيان ساعت از كلمه half يعني نيم استفاده كرد. مثلاً اگر ساعت دو و سي دقيقه باشد مي گوييم :

ساعت نيم (30 دقيقه) گذشته از دو است.

Its half past two.

ساعت نيم (30 دقيقه) مانده به دو است.


Its half to two.
   تمرين
1- به تصاوير نگاه كنيد و ساعت را به دو صورت بيان كنيد ( در صورت امكان از كلمات a quarter , half نيز استفاده كنيد)

its half past nine

its nine thirty

its nine oclock

its a quarter past ten

its ten fifteen

its a quarter to six

its five forty-five

its five to three

its two fifty-five

its ten to nine

its eight fifty

 

درس پنجم
دستور زبان درباره فعل امري  دستور زبان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره فعل امري در زبان انگليسي است.    نكته ها

1 – زماني كه از كسي مي خواهيم كه كاري را انجام دهد يعني به او امر مي كنيم. در اين موقع از فعل امري استفاده مي كنيم. براي امر كردن ابتدا فعل مورد نظرمان در آغاز جمله مي آوريم و سپس بقيه جمله را بيان مي كنيم. مانند

Open the door درب را باز كن    2 – براي اينكه فعل امر را مؤدبانه تر بيان كنيم مي توانيم در ابتدا يا انتهاي جمله از كلمه please به معناي «لطفاً» استفاده كنيم. مانند

Please open the door.

لطفاً درب را باز كن

Open the door, please.

لطفاً درب را باز كن    3 – هنگام استفاده از please در انتهاي جمله امري بايد قبل از آن علامت كاما گذاشته شود.  4 – هنگامي كه بخواهيم فعل امري را به شكل منفي بيان كنيم. (فعل نهي) قبل از فعل از كلمه don’t استفاده مي كنيم. مانند :

لطفاً درب را باز نكن

Don’t open the door , please    تمرين
1 – با استفاده از please و كلمات داده شده جمله بسازيد.

1) look – black board
Look at the blackboard, please.

2) door – close
Close the door, please.

3) window – open
Please open the window


4) teacher – Listen
Please listen to the teacher.
   2 – درباره هر تصوير يك جمله با Please بنويسيد


Please clean the blackboard.


Please close the window
   3 – با كلمات داده شده يك جمله بسازيد :

1) please- sit – don’t – desk – on – the
Please don’t sit on the desk

2) your – look – please – at – book
Please look at your book.
 


درس ششم
دستور درباره زمان حال ساده  درس ششم

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره زمان حال ساده مي باشد. شما در اين درس كاربرد فعل را با فعل هاي مختلف مي بينيد.    نكته ها :

1- زمان «حال ساده» به كاري دلالت مي كند كه به طور روزمره انجام مي شود و تكرار مي شود. اجزاء جمله به صورت زير مي باشند:

فاعل+ فعل+ مفعول+ قيد زمان و مكان + …….

فاعل مي تواند ضمير باشد شما با ضماير مختلف آشنا شده ايد
من هر روز به مدرسه مي روم .

I go to school everyday

ايشان (آنها) هر صبح صبحانه مي خورند.

They eat breakfast everymorning.

من هر روز اتاقم را تميز مي كنم.


I clean my room everyday.

ما هر شب تلويزيون تماشا مي كنيم.

We watch T.v everynight.    2 – براي سوم شخص مفرد (He – she – It) به فعل اصلي جمله يك s اضافه مي شود به مثال هاي زير توجه كنيد:

او هر روز فوتبال بازي مي كند.

He plays football everyday.


او هر صبح تا مدرسه راه مي رود

She walks to school everymorning.


علي هر روز ساعت 12 ناهار مي خورد

Ali eats lunch at 12:00 everyday.    3 – هر گاه فعل مورد نظر ما به حروف (z-o-x- s – sh –ch) ختم شود دراين صورت براي سوم شخص مفرد به جاي s به آن حرف es اضافه مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

او هر روز تلويزيون تماشا مي كند

He watches T.v everyday.او هر روز به مدرسه مي رود

She goes to school everyday.    تمرين
1 – با كلمات داده شده جمله صحيح بسازيد

1) see – school – Ali – everyday – I – at
I see Ali at school everyday

2) to – she – school – everyday – goes – bus – by
She goes to school by bus everyday

3) at – lunch – every day – eat – they – school
They eat lunch at school everyday
   2 – افعال داخل پرانتز را به شكل صحيح به كار ببريد

1) They ……to school by bus. (to go)
پاسخ : go
2) Mina …….lunch at home everyday.(to eat)
پاسخ : eats
3) My father ……..T.v every night. (watch)
پاسخ : watches
   3-گزينه صحيح را انتخاب كنيد

1) You …….to farabi school everyday.(go – goes- to go)
پاسخ : go

2) The boys …….. in the mosque everyday.(prays –pray- to pray)
پاسخ : pray

3) she ……….early evry morning . ( get up – gets – to get up)
پاسخ : gets up

4) ………study our books at home.(she – you and I - I )
پاسخ : you and I

5) ……..watches T.v . every night. (They – I – Mary)
پاسخ : Mary

6) My father ………to park every morning. (to walk – walk – walks)
پاسخ : walks
   4 – با توجه به كلمه داخل پرانتز جملات زير را بازنويسي كنيد.

1) I walk to my work everyday. ( my sister)
My sister walk to her work every day.

2) My father gets up at six oclock everyday.(I)
I get up at six oclock everyday.

3) she prays in the mosque every morning . (at school)
She prays at school every morning. 

درس هفتم
دستور زبان حالت سؤالي ومنفي زمان حال ساده  نكته ها :
1 – براي سؤال در زمان حال ساده از افعال كمكي do, does‌استفاده مي كنيم. به اين ترتيب كه در ابتداي جمله بايستي فعل كمكي do و يا does را بياوريم. البته در آغاز جمله do,does را بياوريم. البتهدر آغاز جمله do و يا does بايد با حرف بزرگ شروع شوند. فعل كمكي does فقط براي سوم شخص مفرد بكار مي رود و براي بقيه صيغه ها فعل كمكي do به كار مي رود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

آيا شما هر روز فوتبال بازي مي كنيد؟

Do you play football everyday?


آيا او هر روز فوتبال بازي مي كند؟

Does he play football everyday?


آيا علي هر روز فوتبال بازي مي كند؟

Does Ali play football everyday?
   2 – توجه كنيد كه s يا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل كمكي does حذف مي شود و فعل به شكل اصلي برمي گردد  3 – براي منفي كردن زمان حال ساده از don’t يا dose nt استفاده مي كنيم. براي سوم شخص مفرد از dosent استفاده مي كنيم. به مثال هاي زير توجه كنيد.

من هر روز فوتبال بازي نمي كنم

I dont play football everyday.

او هر روز فوتبال بازي نمي كند

He dosent play football every day.    4 – در پاسخ به سؤال هايي كه با Do و Does شروع مي شوند به دو طريق مي توان جواب داد. روش اول پاسخ كوتاه است. به اين ترتيب كه با كمك افعال كمكي do ‌و does در حالت مثبت به افعال كمكي don’t و doesn’t در حالت منفي جواب كوتاه مي دهيم.

مانند :

Do you play football everyday?

آيا شما هر روز فوتبال بازي مي كنيد؟
Yes , I do . بله اين كار را مي كنم
No, I don’t . نه من اين كار را نمي كنم

Does he play football everyday?

Yes , he does. بله او اين كار را مي كند
No, he dosent. نه او اين كار را نمي كند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نيازي به فعل كمكي نيست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.
Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.
Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.
   5 – در بعضي از سؤال ها از شما هم پاسخ كوتاه و هم پاسخ بلند خواسته مي شود.  تمرين : 1 – پاسخ كوتاه و بلند بدهيد. از كلمات داخل پرانتز استفاده كنيد.

1) Do you go to library everyday?(school)
No,I don’t. I go to school everyday.

2) Does mary live in shiraz?(Tehran)
No, she dosent . she lives in Tehran.

3) Does your brother clean his room everyday?
Yes, he does. He cleans his room everyday.
   2 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد.

1) what do you eat everyday?
I eat two apples everyday.

2)what time do you get up every morning?
I get up at six oclock every morning?

3) what does she teach in the class?
She teaches English in the class.
   2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1)Does she teach Arabic in the class? No, she ….(does – don’t – dos nt)
پاسخ : ( dosent)

2) My friends ………in Tehran.(to live – live- lives)
پاسخ : live

3) …….eat lunch at home everyday.(Mina – my friend – our family)
پاسخ : our family

4) she ……..T.v . every night. (to watch – watches – watch)
پاسخ : watches
   4 – پاسخ بلند بدهيد.

1) Do they play football in the street? (No)
No, They don’t play football in the street.

2) Does your brother play ping-pong at school?(No)
No , he doesnt play ping-pong at school.

3) Does your sister work in a library? (yes)
Yes, she works in a library.
 

درس هشتم
دستور زبان درباره ي كلمات استفهامي در پرسيدن سؤال  دستور زبان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره ي استفاده از كلمات استفهامي در پرسيدن سؤال است. در انگليسي با كلماتي به غير از افعال كمكي نيز مي توان سؤال پرسيد. به اين كلمات استفهامي مي گويند.
در زير شما با اين كلمات و كاربرد آن ها آشنا مي شويد.
   نكته ها :
1 – كلمات استفهامي كه در اين درس با آنها آشنا مي شويد، عبارتند از :

Who چه كسي
What چه، چه كاره
Whrer كجا
When چه وقت
How many چند تا
   2 – براي پرسش با استفاده از كلمات استفهامي به صورت زير عمل مي كنيم :

بقيه جمله + فعل اصلي + فاعل يا ضمير آن ( does- do – are – is) + فعل كمكي + كلمه استفهامي
به مثال زير توجه كنيد :
شما كجا زندگي مي كنيد؟

Where do you live?


ايشان چه وقت به خانه مي آيند؟

When do they come to home ?


او چه چيزي لازم دارد؟

What does he need?


او چه كسي است ؟

Who is he ?


او چه كاره است ؟

What is he ? ‌    3 – براي How many لازم است كه نام شيء يا انسان مورد نظر را به صورت جمع بعد از آن ذكر كنيم و سپس فعل كمكي را استفاده كنيم. مانند

How many cars are there in the street?

چند تا اتومبيل در خيابان وجود دارد؟

How many students play football in the park?

چند تا دانش آموز در پارك فوتبال بازي مي كنند؟    تمرين :
1 – باتوجه به كلمه ي داده شده سؤال بسازيد.

1) Ali lives in Azadi street (who)
Who does live in Azadi street?
همچنين مي توان جمله بالا را با استفاده از who به شكل زير سؤالي كرد
Who lives in Azadi street?


2) Mary studies her books in the library.(where)
Where does mary study her books?


3) They play football on Fridays.(when)
When do they play football?

4) Mr Bagrami teaches twenty students.(How many)
How many students does Mr Bahrami teach?

5) She is a teacher. (what)
What is she?

6) I eat two apples everyday.(How many)
How many apples do you eat every day?
 

درس نهم
دستور زبان درباره ي زمان حال استمراري  دستور زبان

يا گرامر اين درس درباره ي زمان حال استمراري مي باشد. زمان حال استمراري براي بيان كاري به كار مي رود كه در همان لحظه در حال انجام شدن است.    نكته ها :

1 – شكل جمله در زمان حال استمراري به صورت زير مي باشد.
قيد مناسب + مفعول + فرم ing دار فعل + am,is,are + فاعل
به مثال هاي زير توجه كنيد
من حالا در حال تماشا كردن تلويزيون هستم.

I am watching T.v now

ايشان (آنها) حالا در حال خوردن صبحانه هستند.

They are eating breakfast now.

او حالا در حال انجام دادن تكاليفش است.

She is doing her homworks now.    2 – فعل كمكي am براي فاعل (I) و فعل كمكي Is براي (It , she , he) و فعل كمكي are براي ( بقيه فاعل ها) مي باشد.
3 – زمان حال استمراري معمولاً با قيد now به معناي «حالا» همراه مي باشد.  4 – براي سؤال ساختن دراين زمان بايد ابتدا در جمله فعل كمكي و سپس فاعل و سپس بقيه جمله را ذكر كنيم. مثال :

زمان حال استمراري ساده

she is eating lunch now.

حال استمراري سؤالي

Is she eating lunch now?    5 – براي منفي ساختن در زمان حال استمراري بعد از فعل كمكي از Not استفاده مي كنيم:

حال استمراري ساده

she is eating lunch now.

حال استمراري منفي

she is not eating lunch now.    تمرين
1. افعال داخل پرانتز را به شكل صحيح به كار ببريد.

1) I ………football now.(to play)
پاسخ: am playing

2) He ………….football every Sunday. (to play)
پاسخ: plays

3) He ……… his homework now. (to do)
پاسخ: is doing
   2 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1)please………your hands.(is washing – wash- washes)
پاسخ: wash

2) He ……….tea now. (drink – drinks – is drinking)
پاسخ: is drinking

3) Mary ………her room every Friday.(cleaning – is cleaning – cleans)
پاسخ : clean

4) we dont …….to school on Friday. (to go – are going – go)
پاسخ: go

5) You and I ………our books now.( studing – are studing – study)
پاسخ : are studing

6) ……………to bed, please.(going – goes – go)
پاسخ: go
   3 - با توجه به كلمه داخل پرانتز ، جملات زير را بازنويسي كنيد.

1) we are looking at our books now.(she)
She is looking at her book now.

2) Are you washing your hands?(He)
Is he washing his hands?

3) I say my prayers every day.( now)
I am saying my prayers now.

4) They walk to school every morning.(now)
They are walking to school now.
 

درس دهم
دستور زبان درباره گذشته فعل بودن يعني افعال was, were  نكته ها
1 – فعل بودن در زمان حال (am – is – are) مي باشد. گذشته ي آن (was – were) مي باشند.
2 – فعل was براي فاعل هاي (I – he – she – it) بكار برده مي شود و معناي آن «بودن» مي باشد. مانند:

was sick yesterday.

من ديروز مريض بودم

She was absent yesterday.

اوديروز غايب بود

He was in shiraz last week.

او هفته گذشته در شيراز بود    3 – فعل were براي بقيه فاعل ها به كاربرده مي شود و معناي آن «بودن» مي باشد.
مانند

شما ديروز در مدرسه بوديد.

You were at school yesterday.

ما ديشب خسته بوديم

we were tired last might .

ايشان (آنها) ديروز شاد بودند

They were happy yesterday.    4 – براي منفي كردن اين افعال بعد از فعل از كلمه not استفاده مي كنيم مانند :

من ديروز مريض نبودم

I was not sick yesterday


شما ديروز در مدرسه نبوديد

You were not at school yesterday    5 - مخفف was not و were not به صورت werent , wasnt مي باشد.  6 – براي سؤالي كردن اين جملات ابتدا در آغاز جمله فعل was يا were و سپس فاعل را مي آوريم. مانند :

آيا او ديروز غايب بود ؟

was she absent yesterday?

ايا آنها ديروز خوشحال بودند؟

were they happy yesterday?    7- در جواب هاي كوتاه از was يا wasnt و were يا werent استفاده مي كنيم.  تمرين
1 – در جاهاي خالي was – were- wasn’t – weren’t به كار ببريد.

1) yesterday …………..Sunday.
پاسخ : was


2)Ali is here today , but he ……….here yesterday.
پاسخ : wasnt


3) The teacher was in the library, but the students…………
پاسخ: werent
   2 – به سؤال هاي زير پاسخ كوتاه و كامل بدهيد.

1) were you sick last night?
No, I wasent . I wasnt sick last night.

2) was your brother at home yesterday?
Yes, He was. He was at home yesterday.

3) were your sisters in the park last morning?
No, they werent. They werent in the park last morning.
   3- گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1)Mr.Ahmadi …….in the park yesterday.(is – was – were)
پاسخ: was

2) The students ……..at school yesterday.(are – werent – wasnt)
پاسخ: werent

3) Today is Sunday. Yesterday was ……( Monday – Friday- Saturday)
 


نام مدرس :فردین شیرآقایی
چهارشنبه 6 آذر 1387
مشاهده :18061 مرتبه
منبع  :www2.irib.ir/amouzesh/d/defaultt.htm
فرستنده : فردین-شیرآقایی
اطلاعات كامل
 نظرات و سوالات 
صدف نجفی از :صحنه يکشنبه 25 دی 1390
يه ماچ بزرگ مي فرستم
ارسال نظرات
نام
شهر
ايميل
پيغام
0 كاراكتر  از 200
 
  سنجش مستمر
صفحه اول
  منوي اصلي سايت
سوالات امتحان نهایی
نمونه سوالات امتحانی
معرفی رشته های دانشگاهی
كلاس مجازی
مقالات علمی
كتاب های درسی
شاگرد اول ها
فروشگاه اینترنتی
آگهی های رایگان
بخش دانلود
اخبار آموزشی
زنگ تفریح
آلبوم عكس
لینكستان
  آخرین ویدئو ها

پايگاه سنجش مستمر در قبال لينك ها و مطالب ارائه شده در سايتهاي ديگر كه در اين سايت معرفي شده اند و نيز مطالب ارسالي اعضا  مسوليتي ندارد. در صورت مشاهده هر گونه مطلب خلاف قانون مراتب را به ما اطلاع دهيد.
  سوالات امتحاني   سوالات امتحان نهايي   كلاس مجازي   رشته هاي دانشگاهي   كتاب هاي درسي   مقالات   شاگرد اول ها   فروشگاه اينترنتي   آگهي ها   دانلود   اخبار   زنگ تفريح   آلبوم عكس   آرشيو مطالب   لينكستان
.Copyright www.SanjeshMostamar.com © 2006 . All Rights Reserved

 parsianstore.ir  asriran.info  sanjeshbartar.com  daneshnews.com  بیمه میهن