شاگرد اول ها
احمد رضا گودرزی  مشاهده  :0 مرتبه
با تشكر از : خودم که خیلی تلاش کردم پدر و مادر گلم
امیر محمد بهپایی  مشاهده  :0 مرتبه
با تشكر از :آقای محمدیان
صالح شمس الدینی  مشاهده  :0 مرتبه
با تشكر از :ریاست محترم دبیرستان ثامن الحجج(ع)و تمامی معلم های زحمت کش این مدرسه
عاطفه محمدی فرد  مشاهده  :0 مرتبه
با تشكر از :دبیرعزیز سرکار خانم جدیدی