صفحه اول ثبت نام جستجو اعضاي سايت از ديگر سايت ها بانك اطلاعات معلم ها تماس با ما
سوالات امتحان نهایی عربی 3 ، سوالات امتحان نهایی حسابان سوم ریاضی ، سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال ، سوالات امتحان نهایی جبر و احتمال ، سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ، سوالات امتحان نهایی هندسه 2 ، سوالات امتحان نهایی انگلیسی 3 ، سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 ، سوالات امتحان نهایی شیمی 3 ، سوالات امتحان نهایی زیست شناسی 2 ، سوالات امتحان نهایی زبان فارسی 3 سوم دبیرستان ، سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی 3، سوالات امتحان نهایی ریاضی 3 سوم تجربی ، سوالات امتحان نهایی زمین شناسی ، سوالات امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان سوم انسانی ، سوالات امتحان نهایی جغرافی 2 سوم انسانی ، سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 2 سوم انسانی ، سوالات امتحان نهایی آرایه های ادبی ، سوالات امتحان نهایی فلسفه و منطق ، سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی : قرآن ، املا و انشا ، دینی ، علوم سوم راهنمایی ، جغرافیا ، آمادگی دفاعی ، اجتماعی ، تاریخ ، حرفه و فن ، عربی ، انگلیسی و ریاضی کلاس سوم راهنمایی // نمونه سوال امتحانی کلاس اول دبیرستان : ریاضی 1 ، دین و زندگی 1 , انگلیسی 1 ، شیمی 1 ، اجتماعی 1 ، زبان فارسی 1 ، علوم زیستی و بهداشت ، فیزیک 1 ، عربی 1 ، ادبیات فارسی 1 // سوالات امتحانی کلاس دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی : ریاضی 2 ، شیمی 2 ، فیزیک 2 ، هندسه 1 ، عربی 2 ، آمادگی دفاعی ؛ زیست شناسی 1 // سوالات امتحانی پیش دانشگاهی رشته ریاضی تجربی انسانی :ریاضیات گسسته ، هندسه تحلیلی و جبر خطی ، حساب و دیفرانسیل و انتگرال ، شیمی پیش دانشگاهی ، فیزیک پیش دانشگاهی ، معارف اسلامی ، زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی ، علوم زمین ، ریاضیات عمومی پیش دانشگاهی زبان فارسی و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
  ورود به سايت
نام كاربري
رمز ورود
       
عضويت ويژه
عضويت عادي
رمز عبور را فراموش كرده ام
  جدید ترین اخبار بورس و بیمه
  اخبار علمی
صفحه اول -- مقالات علمی -- تاريخي
چاپ اين صفحه   افزودن به علاقه مندي ها   لينك rss   ارسال مطلب
زندگي کوروش کبير

*زندگي نامه کوروش کبير *

کوروش کبير:
گيرشمن معتقد است كه پارسيان ابتدا در شمال غربي ايران در نزديكي درياچه ي اروميه مستقر شدند و احتمالا " حدود 700 قبل از ميلاد آنان در محوطه ي غربي جبال زاگرس تا مشرق شهرشوشتر در ناحيه اي كه ايشان پارسواش يا پارسوماش(مسجد سليمان)ناميده اند و اين نام در سالنامه هاي آشوري ذكر شده اقامت گزيده اند.نامبرده در دنباله ي بحث خود اضافه مي كند كه : «اما در باب پارسيان بايد گفت كه در حدود 700 قبل از ميلادآنهادر پارسوماش دركوههاي فرعي سلسله جبال بختياري در مشرق شوشتر ، ناحيه ي واقع در دوسوي كارون نزديك انحناي بزرگ اين رود پيش از آنكه به سوي جنوب برگردد ، مستقر شدند.ايلام ديگردر آن زمان آن قدرت را نداشت كه از استقرار آنان در اين ناحيه ممانعت كند .همين ناحيه كه همواره بخشي از مستملكات ايلام بود و پارسيان احتمالا" سلطنت آنان را مي شناختند.پارسيان تحت قيادت هخامنش حكومت كوچك خود را -كه مقدور بودبسيار بزرگ گردد-تاسيس كردند و نام خويش را بدان دادندچيش پيش ( 675-640 ق.م) پسر و جانشين هخامنش بيشتر عنوان «پادشاه شهرانشان » يافته و ناحيه مزبور را تا شمال شرقي پارسوماش اشغال كرده بود مراحل سقوط ايلام را بايد در واقع مراحل صعود و شكل گيري دولتپارس ها در پارسوماش دانست در همين شهر بود كه سر كرده ي پارس ها بهنام «چيش پيش »سنگ بناي حكومت پارسيان را در ايران بنا نهاد.وي كه از خاندان هخامنشي بود با استفاده از انحطاط ايلام ، آنشان را كه در نزديكي

پارسوماش بود تسخير و خود را پادشاه بزرگ شهرآنشان خواند و اين امر ظاهرا از آن رو بود كه آنشان به سبب

آنكه در خط ايلام نام و آوازه اي بيشتر داشته بيشاز نام پارسوماش ميتوانست حس غرور وي را ارضا كند.پس از مرگ وي ( چيش پيش ) پادشاهي پارسيان عبارت بوداز ايالت پارسوماش كه انشان و پارسه نير بدان افزوده شده بود.او قلمرو خود را مانند سلاطين مرونژي بين دو پسر خويش تقسيم كرد :‌اريارمنه كادر ناز و نعمت به دنيا آمده بود ( 640-590ق.م)و كوروش اول(حدود 640-600)كه «شاه بزرگ»پارسوماش شد.به روايت كتيبه ي بيستون كه تاليف هرودوت نيز موبد آن است از قرن هفتم ق.م پارس خاندان هخامنشيان حكومت مي كرده است.بعد از مؤسس خاندان كه هخامنش نام داشت و پسرش (چيش پيش)اين خاندان به دو شاخه متقسم گشت كه هر دو در آن سرزمين سلطنت داشتند كوروش اول پادشاه پارسوماش و كمبوجيه اول ، پدر كوروش دوم(كوروش كبير)مؤسس پادشاهي پارس (ايران) از شاخه ي اول بودندبه گفته ي هرودوت كمبوجيه ي اول ماندانا دختر آستياگ پادشاه ماد را به زني گرفت(نتيجه ي آن كوروش بزرگ بودكه امپراطوري هخامنشي راتاسيس نمود.)آريارمنه پسر ديگر چيش پيش و فرزند او آرشامه . نواده ي وي - ويشتاسپ - به شاخه ي دوم تعلق داشتند غالبا " به حدس مي گويند كه دو پادشاهي وجود داشته ،يكي « انشان »و ديگري « پارس »و در يكي شاخه ي ارشد و درديگري شاخه ي اصغر هخامنشيان حكومت مي كرده است طبق نوشه ي استوانه ي نبونيد ، پادشاه بابل ،تا روي كار آمدن كوروش كبير سه تن از پادشاهان آن سلسله يكي پس از ديگريدر آن نواحي(پارسوماش)حكومت كرده اند : چيش پيش ، كوروش اول و كمبوجيه يا كامبيزكوروش دوم پسر كمبوجيه كه بعد ها به كوروش كبير معروف شد از سال 558ق.م در سوزيان كه پس از پارسوماش به عنوان مركز كل امپراطوري ايشان محسوب مي شد بر تخت نشست و در نتيجه فتوحات غير مترقبه و شگفت انگيز خود امپراطوري عظيمي را پي ريزي نمود.اين پادشاه در اعلاميه ي خود از بابل خود را پسر كمبوجيه

پادشاه بزرگ انشان ،‌نوه ي كوروش پادشاه بزرگ انشان و نبيره چيش پيش پادشاه بزرگ 
پارسوماش مينامند.لازم به ذكر است كه پارسوماش(مسجد سليمان)زادگاه ، چيش پيش،
كوروش اول و كمبوجيه اول بوده است.همچنين نام «كر»بر روي چشمه اي در كوهرنگ 
بختياري كه در واقع سرچشمه ي اصلي كارون مي باشد ياد آورنام كوروش هخامنشي 
است كه در زمان ما به نام چشمه ي «محمود كر»معروف است مورخين در واقع دوره ي دوم يعني دوره ي كيانيان و دوره ي حماسي را همان دوره ي هخامنشيان مي دانند.با توجه به شاهنامه ي فردوسي نيز بعد از كي خسرو كه مورخين معتقدند همان كوروش كبير مي باشد«لهراسب»به پادشاهي رسيد.در اين رابطه ميزا آقا خان كرماني در تاريخ ايران مي نگارد كه :هفتم سلاله هخامنشي ، اينان ابتدا در ايلام و پس ار آن در فارس سلطنت داشتند.شايد «لهراسب» به معني «لر بزرگ» باشد زيرا كه قبيله ي اينان از قوم لر بوده اند و مراد از لهراسب يكي از اولاد هخامنش است بارون دو بد معتقد است كه اصطلاح «لر» مشتق از كلمات ايراني است و ميگويد واژه ي «لر»ماخوذ از لهراسب است.با توجه به مطالب ارائه شده چنين استنباط مي شود كه پسوند هاي بزرگ و كوچك كه به لر بزرگ و لر كوچك اطلاق مي شود از دو شاخه ي هخامنشي بزرگ و كوچك يا اصلي و فرعي كه شاخه ي بزرگ در پارسوماش(مسجد سليمان مسكن لر بزرگ)حكومت مي كردند و شاخه ي كوچك(فرعي)در پارسه نشات ميگيرد و آن دو شاخه ي هخامنشي اسلاف و نياكان لر بزرگ و لر كوچك مي باشند ظهوركوروش كبير و پيروزي وي بر دولت ماد در هگمتانه و جابه جايي پايتخت هخامنشي از ايالت پارسوماش به شوش و هگمتانه و پاسارگاد اين سرزمين به عنوان زادگاه اجدادي كوروش و پادشاهان هخامنشي بعد از او نيز از رونق نيفتاد بلكه شاهد تا ثيراتبنيادي و شگرف شد.روند توسعه و ترقي پارسوماش در دوران داريوش نيز سير صعودي را طي نمود.بزرگراههاي مختلفي كه توسط اين پادشاه درپارسوماش احداث گرديد باعث حفظ اهميت اين سرزمين در زمان پادشاهان هخامنشي گرديد و جوامع ساكن در اين منطقه ، بار ديگرشيريني دوران ترقي و پيشرفت را تجربه نمودند.در اين دوران اين سرزمين كه بر اساس تقسيمات جديد كشوري داريوش ، يكي ازبيست و يك ساتراپ نشين(استان)ايران محسوب مي گرديد شاهد قدرت و تحرك والاي مردمان خود شد.داريوش راههاي بسياري در دامنه ي زاگرس احداث و محيطي آرام و امن ايجاد كرداين امر باشركت و رشادت هاي عشاير سلحشور اين منطقه در سواره نظام خشايارشاه به هنگام وقوع جنگهاي بزرگ وي بخوبي رخ نمود.مرگ از زندگي پرسيد : چيست که باعث مي شود تو شيرين و من تلخ جلوه کنم ؟ زندگي لبخندي زد و گفت : دروغي که در من نهفته است و حقيقتي که تو در وجودت دارياقتصاد هخامنشيان از ويکي‌پديا، دانشنامهٔ آزاد در بي‌طرفي اين مقاله اختلاف نظر وجود دارد. لطفاً به گفتگوهاي صفحهٔ بحث مراجعه کنيد.
هخامنشيان، يکي از سلسله‌هاي پادشاهي در دوران پيش از اسلام بودند. داريوش اول، سومين پادشاه هخامنشي بود كه در دوران حكومت خود، سياست‌هاي اقتصادي متعددي را به‌كار گرفت. بسياري از اين سياست‌ها در دنياي آن روز، سياست‌هايي مترقي و بديع محسوب مي‌شدند. همچنين ضعف‌هايي كه اين سياست‌ها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خريد مردم داشت، در افول هخامنشيان موثر بود.فهرست مندرجات [نهفتن]1 سياست اقتصادي سلاطين هخامنشي 2 واحدهاي سنجش 3 تجارت و نظام دستمزد4 نظام بانکي
۵ سياست‌هاي مالي 
۶ كاستي‌هاي سياست‌هاي اقتصادي هخامنشيان 7 ماليات در ملل تابعه 8 تورم 9تجارت و بازرگاني 10 کانال سوئز  
کورش بزرگ (دوم) تولد
۵۹۸ پيش از ميلاد.
نام پدرش کمبوجيه و نام مادرش ماندانا ( مندانه = عنبر سياه) دختر آستيانگ پادشاه ماد.
کورش در
۵۷۸ قبل از ميلاد (بيست سالگي) با کساندرا پيمان زناشويي بست.اين بانو مادر کمبوجيه است که جانشين کوروش شد.آميتيس نام زن ديگر کوروش بود.
کوروش در سال
۵۵۸ قبل از ميلاد (چهل سالگي) برماديها پيروز شد و به پادشاهي رسيد ودر سال ۵۵۰ اکباتان (همدان) در ۵۴۹ سرزمين پارت(خراسان) و هيرکانيا(گرگان) راگرفت.
تسخير ليديا (مغرب آسياي سغير ) و شکست کرزوس در
۵۴۵قبل ميلاد رخ داد.

کوروش شهر بابل و سلطان آنجا نبونيد را در ۵۳۹ ق م زير فرمان خود درآورد و در سال ۵۲۹ پيش از ميلاد (هفتاد سالگي) در نبردي با طايفه ماساگت از تبار سکائي در کرانه رودخانه سيحون رخت از جهان بربست.(( اي آدميان, من کورش فرزند کمبوجيا هستم . پارسيان را قدرت جهاني داده ام.سرور آسيا شده ام. اين مشت خاک که گور من است از من دريغ نداريد.))  

منبع- كوروش نامه ، گزنفون ، صفحه 118

 

پنج شنبه 15 مهر 1389
مشاهده :1278 مرتبه
منبع  :اینترنت

دریافت متن کامل مقاله

فرستنده : حمیدرضا-صحرانشین سامانی
اطلاعات كامل
 نظرات و سوالات 
ارسال نظرات
نام
شهر
ايميل
پيغام
0 كاراكتر  از 200
 
  سنجش مستمر
صفحه اول
  منوي اصلي سايت
سوالات امتحان نهایی
نمونه سوالات امتحانی
معرفی رشته های دانشگاهی
كلاس مجازی
مقالات علمی
كتاب های درسی
شاگرد اول ها
فروشگاه اینترنتی
آگهی های رایگان
بخش دانلود
اخبار آموزشی
زنگ تفریح
آلبوم عكس
لینكستان
  آخرین ویدئو ها

پايگاه سنجش مستمر در قبال لينك ها و مطالب ارائه شده در سايتهاي ديگر كه در اين سايت معرفي شده اند و نيز مطالب ارسالي اعضا  مسوليتي ندارد. در صورت مشاهده هر گونه مطلب خلاف قانون مراتب را به ما اطلاع دهيد.
  سوالات امتحاني   سوالات امتحان نهايي   كلاس مجازي   رشته هاي دانشگاهي   كتاب هاي درسي   مقالات   شاگرد اول ها   فروشگاه اينترنتي   آگهي ها   دانلود   اخبار   زنگ تفريح   آلبوم عكس   آرشيو مطالب   لينكستان
.Copyright www.SanjeshMostamar.com © 2006 . All Rights Reserved

 parsianstore.ir  asriran.info  sanjeshbartar.com  daneshnews.com  بیمه میهن